Co je IPA a doplňující informace...

Přihláška PŘIHLÁŠKA  do IPA

- spolu s ní přiložit 1ks fotografie velikosti na OP
- předat vedoucímu územní skupiny spolu s členským poplatkem 600,-Kč

 

 Stanovy Stanovy IPA , Jednací řád Jednací řád... , DOC Hlášenka změn IPA ,

Statut revizní komise. Statut revizní komise

 

Dohoda DOHODA IPA a POLICEJNÍHO PREZIDENTA...

Podpis dohody s policejním prezidentem Podpis dohody s policejním prezidentem 2

Ochranná známka Zápis ochranné známky...

 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA)
sekce České republiky
P.O.BOX 136,  Dýleňská čp. 50, 350 02 CHEB 2
________________________________________________________________
Hradec Králové, 15. května 2008
 

Z á k l a d n í    i n f o r m a c e


International Police Association  sekce Česká republika je součástí mezinárodní policejní asociace – International Police Association (dále jen IPA), která sdružuje příslušníky policejních sborů v 59 státech světa. V současné době má tato organizace přibližně 400.000 členů. V České republice IPA vznikla v roce 1992, je členěná na 47 územních skupin IPA se členskou základnou 3.700 členů.  Náš název a znak je zapsán jako ochranná známka na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR.

Mezinárodním heslem organizace je, Servo Per Amikeco, což v překladu znamená, služba přátelstvím.  Na základě této myšlenky organizace vznikla v roce 1950 v Anglii a postupně se rozrůstala do stávajícího stavu.  Členové IPA vnímají své členství v naší organizaci mimo jiné jako znak příslušnosti k policejním sborům, zejména ve světě. Ve své činnosti se zabýváme organizací a účastí na různých sportovních a kulturních akcí jak u nás, tak i v zahraničí (v roce 2007 bylo touto formou realizováno 242 akcí). Tímto způsobem vznikají i osobní kontakty  mezi příslušníky těchto sborů.  Snažíme se pro naše členy vyplnit prostor mezi službou u Policie ČR a činností nezávislého odborového svazu, neboť působíme zejména v  oblasti společenské, sportovní, kulturní a výměny osobních zkušeností z profesionální oblasti příslušníků policejních sborů na neoficiální bázi.  Rovněž tak se snažíme organizovat různé semináře a vzdělávací akce v oblasti policejní práce jak u nás, tak v zahraničí – IPA vlastní v Německé spolkové republice vzdělávací zařízení s názvem IBZ Gimborn.

Působíme také v oblasti sociálního zabezpečení našich členů. IPA sekce ČR část svých finančních prostředků z členských příspěvků shromažďuje na zvláštním účtu, kde je spravován sociální fond. Z těchto finančních prostředků podporujeme naše členy nebo jejich rodiny, kteří se dostali do tíživé finanční situace. Tato oblast funguje i na mezinárodní úrovni, kde například při povodních na konci 90. let jsme obdrželi od Německé sekce IPA 1,000.000,-Kč, který byl rozdělen mezi povodněmi postižené členy IPA. Při povodních v roce 2002 jsme touto formou rozdělili 250.000,-Kč, v případě úmrtí našeho člena poskytujeme pozůstalým finanční obnos do výše 50.000,-Kč apod. 

Členský průkaz IPA je v celém světě stejný a náš člen se tímto způsobem prokazuje svým kolegům v zahraničí, kteří vědí, že se jedná o jejich kolegu. Zahraniční sekce IPA, zejména v tzv. „bývalém západním bloku“ vlastní také nemovitosti, které se nazývají „IPA-house“.  Tyto ubytovací kapacity mohou využívat všichni členové IPA bez rozdílu národnosti, podmínkou je pouze členství v IPA a jsou provozovány na nekomerčním základě.

IPA sekce ČR v minulosti získala v zahraničí bohužel daleko větší uznání než v České republice, o čemž svědčí i fakt, že v roce 2004 nám byla udělena možnost uspořádat světovou konferenci IPA, která se konala v září 2004 v Brně za účasti 450 osob ze všech členských zemí IPA. Toto pro nás bylo velmi důležité, neboť česká sekce jako první sekce IPA v zemích „bývalého komunistického bloku“ dostala tuto možnost.  Rovněž tak uspořádání setkání zemí střední a východní Evropy a Evropské unie v květnu 2007 za účasti 18 zahraničních delegací v Olomouci pro nás bylo velkým oceněním naší práce.

 

Published on